Snadné řízení kanbanového procesu

Zpravidla se rostoucí kanbanový systém stává nepřehledným, matoucím a velice náročným na řízení, pokud nemáte vhodné nástroje pro správu vašich kanbanových dat.

Proto má náš e-Kanbanový systém IKS tři moduly, které procesy průběžně monitorují, abychom si je mohli optimalizovat a přizpůsobovat:

IKS Systém včasného varování => umožňuje včasnou detekci možných nedostatků materiálu a pomáhá k zajištění plynulé dostupnosti.

IKS Kanban Analyzer => umožňuje výběrovou a nepřetržitou analýzu pro optimalizaci kanbanového systému.

IKS manažer požadavků => umožňuje snadné a rychlé překalkulování  kanbanových hladin pro mnoho kanbanových smyček současně.

 

IKS Systém včasného varování:

V manuálním kanbanovém systému si často všimnete nedostatku právě ve chvíli, kdy se odebírá poslední kus z posledního dostupného kanbanového obalu => Ale to už je příliš pozdě!
Pokud máte objem zásob snížen na minimum, tak se toto riziko chybějících dílů a hrozící materiálový nedostatek se výrazně zvyšuje!

 

IKS systém včasného varování umožňuje jednoduše řídit a rychle rozpoznat kanbanové smyčky, které mohou brzy dosáhnout kritické úrovně nebo také již dosáhli požadované úrovně dostupnosti.

Správci kanbanu nebo nákupčí mohou reagovat včas na hrozící nedostatek materiálu a vyhnout se tak problémům s chybějícími díly.

Toto jsou výhody funkce IKS Systému včasného varování:

 • Jednoduché a názorné zobrazení
 • Rychlé odhalení potenciálních nedostatků materiálu
 • Kontrola a odhalování opožděných kanbanových dodání
 • Poskytování užitečných informací pro dodavatele (prostřednictvím IKS e-Kanbanového webového portálu)

IKS Kanban Analyzer:

V klasickém ručním kanbanovém systému jsou parametry kanbanů (množství poptávky, dodací lhůta, bezpečnostní faktor, kontejnerové množství) definovány jen jednou na začátku při zahájení. Ověřování zda  toto nastavení stále odpovídá aktuálním spotřebám a jestli je kanbanová hladina správná. Přepočítávání kanbanových hladin znamená v mnoha případech hodně úsilí se sběrem potřebných informací.

 

Špatné nastavení úrovní kanbanů může mít závažné důsledky:

 • Úroveň kanbanových zásob je příliš nízká: riziko (trvale) chybějících dílů nebo materiálu
 • Úroveň kanbanových zásob je příliš vysoká: vysoká hodnota v zásobách a tudíž prostor pro optimalizaci

IKS Kanban Analyzer poskytuje celou řadu pře-definovaných přehledů a monitoruje klíčové ukazatele výkonnosti pro neustálou optimalizaci systému (s minimálním časovým úsilím).

Analyzer zahrnuje tyto optimlizace:

 • Aktuální a historická zásoba a její vývoj
 • Všechny naměřené časy (kanbanových transakcí) jako jsou dodací lhůty, čekací doby, atd.
 • Rozsahy zásob
 • Obrátkovost zásob
 • Spolehlivost dodávek
 • Kontrolní mechanismy pro řízení výroby a externích dodavatelů
 • Aktuální nastavení kanbanových dat
 • a mnoho dalšího …

Výhody pro Vás:

 • Zajištění materiálové dostupnosti (100%)
 • Průběžná optimalizace úrovně zásob
 • Sledování dodacích lhůt a úroveň servisu externích dodavatelů
 • Optimalizace velikosti Kanbanových obalů
 • Jednoduchá a snadná kontrola Kanbanového systému (interní a externí procesů)
 • Zpracované analýzy (s mnoha grafy a reporty)

IKS Manažer požadavků:

Při velkém množství produktů a jejich variant, způsobu zákaznického objednávání, požadavky pružné reakce na změnu, atd. Někdy je nutné krátkodobě upravit počet kanbanů v okruhu abychom mohli včas zareagovat na nově vzniklou situaci.

Se zvyšujícím množstvím kanbanových smyček se manuální kanbanový systém stává velmi komplikovaným na řízení a někdy se nedá vůbec použit.

IKS Manažer požadavků vám nabízí tyto výhody:

Umožňuje rychlé přepočítání velkého množství kanbanových smyček a následně je i automaticky upraveno jejich množství včetně informací na kanbanových kartách.

IKS Manažer požadavků se dá využít:

 • nově přijaté požadavky (například na základě skutečných objednávek)
 • historické záznamy požadavků (vypočítané v IKS)
 • nebo i kombinace nových a historických požadavků

Z pohledu e-Kanbanu

Kliknutím na svůj téma Kanban níže získáte další informace!