e-Kanban pro dodavatelsko – odběratelské procesy

E-Kanban Webový-portál umožňuje okamžitý náhled na kanbanovou situaci a to pro všechny uživatele, externí zákazníky, dodavatele anebo i vnitropodnikové kolegy.

Jaké e-Kanbanové procesy si můžete jednoduše nastvit

 • Dodavatelský Kanban
 • Vnitropodnikový Kanban
 • Zákaznický Kanban (např. pro distribuci)

Vizualizace materiálového toku v reálném čase podporuje využívání všech zdrojů naprosto efektivně a ohleduplně k životnímu prostředí!

Dodavatelský Kanban

Náš elektronický e-Kanban systém IKS nabízí následující možnosti jak přenést kanbanové informace k vašim dodavatelům:

 • Klasicky jako přílohu emailu obsahující kanbanové karty nebo souhrnný report
 • Pomocí on-line přístupu do e-Kanbanu

Přístup pro vaše externí dodavatele na IKS webový portál umožňuje on-line náhled na aktuálním kanbanovou situaci včetně všech potřebných detailů. Elektronický kanbanový přehled poskytuje dynamicky aktualizované priority a  urgence pro expedici kanbanových objednávek přesně dle potřeb zákazníka. Což umožňuje rychlé a levné realizování  moderních konceptů, jako je třeba kanbanové řízení zásob dodavatelem nebo konsignačními sklady.

On-line tisk Kanbanových karet anebo odesílání jejich kopií dodavatelům prostřednictvím emailu.

Toto řešení může být využito i k propojování Kanbanových procesů napříč několika lokacemi společnosti.

Dodavatelé Kanban s e-Kanban systémem IKSObrázek 1: e-Kanban spojení je k dispozici prostřednictvím on-line IKS webu nebo e-mailem

Zákaznický Kanban

V případě, že chcete realizovat kanbanový koncept u vašeho zákazníka, tak se musí vytvořit kanbanová zásoba (supermarket, sklad, konsignace, regál…) v místě spotřeby zákazníkem, ze které se požadované položky v potřebném množství spotřebovávají. Jestliže se kanbanový kontejner vyprázdní, zákaznický klient vyšle kanbanový signál dodavateli o spotřebě, tak aby se kanbanový supermarket zase doplnil do požadované úrovně.

Běžné využití zákaznického kanbanového systému je dodávka tzv. C- dílů (malo-obrátkové nebo spojovací a spotřební materiál). V tomto případě, dodavatel nabízí doplňování kanbanového supermarketu formou zákaznické služby .

Zákazníci Kanban s e-Kanban systémem IKSObrázek 2: e-Kanban propojení se zákazníky

Shrnutí výhod e-Kanban IKS systému:

 • Vizualizace skutečnosti v reálném čase, už žádné zpoždění!
 • Vizualizace kanbanů čekajících na své doplnění
 • Volitelný tisk kanbanových karet na straně dodavatele
 • Volitelné nastavení pravidel pro skenování kanbanových karet (např. v transportu dodavatelem)
 • Umožňuje zadávání krátkých poznámek ze strany dodavatele (lot, exspirace)
 • e-Kanban vizualizace pro dynamické plánování priorit doplňování
 • Systém včasného varování o hrozícím nedostatku materiálu
 • Rozsáhlé množství reportů pro uživatele i administrátory
 • Snadná správa nových dodavatelů a uživatelů
 • a mnoho dalšího …

Z pohledu e-Kanbanu

Kliknutím na svůj téma Kanban níže získáte další informace!