Výroba Na Zakázku a Nad-Kanban

Výroba Na Zakázku a Nad-Kanban jsou nové inovativní funkce.

TLAK vs. TAH nebo TAH + TLAK?

Pro většinu společností je výroba řízena kombinací TLAKU a TAHU. Což znamená, že některé produkty a procesy jsou řízeny Kanbanovým systémem, jiné jsou ovládány klasicky plánovanými výrobními zakázkami.

Co nás k této inovaci vedlo?

Odpověď je velice jednoduchá. Mnoho komponentů, které jsou součástí sériového výrobku – takzvaně „opakujícími se díly“, tj. díly, které používáme pravidelně a i rovnoměrně spotřebováváme. Toto jsou přirozeně předurčené položky k řízení pomocí Kanbanového systému. U položek nebo jejich variant, které nemají „sériový charakter“ ale jsou vyráběny spíše nahodile. V těchto případech kanbanový systém moc nedává smysl, protože tyto komponenty by ležely na skladě velice dlouho, aniž by je někdo potřeboval. Takovéto nahodilé položky nám neefektivně blokují prostor a vážou na sebe kapitál. Proto jsou tyto položky a komponenty vyráběny na základě plánování, dle požadovaného termínu.

Kritickým se stává obrovský tlak na výrobní zaměstnance. Na jedné straně mají vyrábět a doplňovat zásobu kanbanových dílů, na druhé straně musí zohledňovat požadované termíny výrobních zakázek. Tito zaměstnanci musí sledovat a sami rozhodnout co kdy dělat a nezaměnit očekávané priority koncových uživatelů, což vůbec není snadné.

Výroba Na Zakázku

Výroba Na Zakázku je na první pohled v rozporu s „Kanbanem“, protože zde hovoříme o klasickém procesu TLAKU a ne o skutečném TAHOVÉM systému. Ale úžasná symbióza těchto dvou světů učinila z našeho E-Kanbanu mnohem hodnotnější nástroj pro naše zákazníky.

IKS E-Kanbanový Systém nabízí praktické řešení

Náš software IKS Kanban nyní nabízí nové funkční řešení na tuto situaci. Kromě řízení kanbanových dílů IKS umožňuje také tzv. “Výrobu Na Zakázku”, které umožňují zařadit výrobní zakázky (zakázkové objednávky) a jejich vizualizaci včetně všech potřebných informací. Jednoduchý nástroj IKS kanban board umožňuje zobrazení objednávek Kanbanových i Zakázkových a poskytne výrobním zaměstnancům jednoduchý a kompletní přehled všech priorit.

Jednoznačné přínosy pro tým plánování a výroby

Díky nové funkci výroby na zakázku nyní IKS umožňuje kombinovat výrobu kanbanových a nekanbanových dílů pomocí jednoho standardního procesu s použitím celostní vizualizace. Kromě toho mohou být zakázkové objednávky automaticky načteny a vygenerovány pomocí rozhraní přímo z ERP podnikového systému do IKS. Vytvořili jsme standardizovaný proces usnadňující realizování všech stávajících objednávek koncovými zaměstnanci a i přehlednou kontrolu nad stavem rozpracovanosti všech položek pro tým plánování. Vždy jsou vyráběny ty správné položky ve správný čas a správném množství, což vede k mnohem vyšší dostupnost výrobků a také efektivního využití všech zdrojů.

Make to order production flow
Kanbanové a zakázkové díly naplánované společně s on-line vizualizací

Nad-Kanban

Nad-Kanban který posouvá kupředu!

V IKS e-Kanbanu lze pravidelně ověřovat denní očekávané požadavky z ERP podnikového systému. Nová funkce Nad-Kanbanového ověřování velice rychle přepočítá aktuální dostupnost zásob v kanbanu a zda budou ERP očekávání pokryta. Pokud by mělo dojít k hrozícímu nedostatku, uživateli bude navrženo navýšení zásob Nad-Kanbanem. Na několik kliknutí budou dodatečné Kanbany automaticky přidány do procesu. Po jednom životním cyklu jsou tyto “Nad-Kanbany“ opět automaticky smazány a vyřazeny z procesu.

Ale může pomoci i mnohem více!

Právě teď je možné v IKS vizualizovat a řídit i položky s nahodilým požadavkem, který se objeví pouze čas od času. Tyto položky mají nastavené vlastní kanbanové okruhy, které je možné aktivovat (“probudit“) pomocí Nad-Kanbanu a po vyrobení a spotřebování se opět tento kanbanový okruh automaticky deaktivuje (“uspí “). Což nám umožnilo řídit všechny díly jedním standardním postupem. Uživatelé ve výrobě a logistice neuvidí žádný významný rozdíl mezi Kanbanovými díly a díly nahodilými.

Přínosy Nad-Kanbanu jsou jednoznačné!

Nyní je možné tahovým principem vizuálně řídit klasické Kanbanové díly i úplně atypické položky. Díky použití IKS Nad-Kanbanu je řízení priorit a proces plánování jednodušší a uživatelé mnohem spokojenější.
Kromě toho není potřeba souběžné zpracovávat výrobní dokumenty (jako jsou Kanbanové karty, objednávky v ERP podnikovém systému a další dokumenty). S Nad-Kanbanem se stane denní plánování výroby velmi snadné a LEAN.

Kanban demand variation
IKS Nad-Kanbanové ověřování nestandardních požadavků

Kompletní přehled přínosů Nad-Kanbanu:

  • Nad-Kanban je částečně automatizovaný proces pro řízení nestandardních požadavků a jejich zobrazení v IKS Kanban Boardu
  • Umožňuje řídit sezónnost, odstávky a dovolené
  • Funguje i pro NE – Kanbanové díly bez skladové zásoby (Výroba-Na-Zakázku, začínající na nulové zásobě) nebo maloobrátkové položky jako jednorázový Kanban, ale bez standardní zásoby
  • Jeden standardní objednávkový proces pro 100% vyráběných a dodávaných položek
  • Centrální správa a administrace
  • Minimální čas potřebný ke zjišťování ověřování výkyvů
  • Online včasné předání informací o upravených potřebách dodavatelům (bez emailů nebo telefonátů)

Z pohledu e-Kanbanu

Kliknutím na svůj téma Kanban níže získáte další informace!