Snadný Kanbanový Management

IKS – Integrovaný Kanbanový Systém s jeho administrátorským portálem pro Kanbanový Management je zhmotněním tisíců detailů reálných procesů našich kanbanových uživatelů, kteří denně utvářejí IKS e-kanbanové prostředí.
 
Administrátorský portál je určen pro omezenou skupinu uživatelů především pro IKS administrátory a IT podporu, kteří denně spravují data a podporují uživatele.
 
Zajistíme i vašim kanbanovým procesům dlouhodobě stabilní prostředí a uživatelům bezpečný vytvoříme komfort.
 

Naše profesionální řešení e-kanbanu nabízí následující výhody:

 • Podporuje vnitropodnikovou strukturu a vnitropodnikové transakce (centralizuje IT správu)
 • Obsahuje správu všech kmenových dat kanbanů (např. zboží, dodavatelů / zákazníků, skladových zásob, kanbanových obalů atd.)
 • Vytvoření a nastavení vašich kanbanových smyček
 • Rozvržení vzhledu kanbanové karty je upravitelné ve stylu a dle požadavků vaší společnosti
 • Výběr z dvou typů oběhu pomocí permanentní nebo jednorázové Kanbanové karty
 • Kanbanový signál je předáván pomocí internetu, e-mailu nebo importem dat
 • Výběr z několika kanbanových kalkulací (s možností automatického přepočítávání)
 • Flexibilní nastavení kanbanových hladin

A co více je než podpořit dohledatelnost kvality a změn:

 • Sledování všech Kanbanů ve výrobním závodě i v globálně v celém dodavatelsko-odběratelského řetězci
 • Evidence revizí změn v nastavení kanbanových okruhů včetně detailů platnosti a uživatele který ji provedl
 • Evidence každé kanbanové transakce včetně času a podpisu uživatele
 • Umožňuje přímé datové propojením do a také z externích systémů, které podporují bezpapírovou administrativu
 • Umožňuje adopci a vizualizaci již existujících dodavatelských kanbanů
 • a mnoho dalších funkcí

Proč je náš Integrovaný Kanbanový Systém výjimečný a snadný:

 • Umožňuje definování specifických uživatelských skupin (jako jsou externí dodavatelé a zákazníci, Kanbanové administrátory, uživatele Kanbanových stanic, skenerů, tiskáren atd.)
 • Velice pružné nastavení oprávnění každého uživatele, aby byl proces 100% stabilní a aby se zabránilo lidským chybám
 • Nastavení systému je snadno konfigurovatelné tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám uživatelů

Dle lokálních potřeb realizujeme také unikátní zákaznické požadavky na základě individuální specifikace a nabídky!