e-Kanban pro výrobní proces a skladování

Následující video ukazuje úspěšnou implementaci systému e-Kanban IKS v BAXI v Itálii, podporované našimi italskými partnery.

TRANSPORTNÍ KANBAN

Pokud jsou díly dodávány z interního nebo externího skladu do Kanbanového supermarketu přímo ve výrobě, nazýváme to „TRANSPORTNÍ KANBAN“, protože Kanbany jsou přepravovány pouze z bodu A do bodu B.

 

Transportujte Kanban s e-Kanban systémem IKS

Proces je velmi podobný procesu dodavatele kanban, kde lze webový portál IKS použít také pomocí seznamu ScanX. Tým skladu může vidět všechny kanbany, které je třeba doplnit pro různé supermarkety pracovišť v reálném čase. Po vychzstání nového materiálu ze skladu se kanbany naskladní opět do supermarketů například pomocí “milk-run vláčku”.

VÝROBNÍ KANBAN 

Ve výrobní hale jsou často kanbanové objednávky zobrazeny klasickou plánovací tabulí. Pro každou položku, se vypočítá zelená, žlutá a červená hladina zásob. Spotřebované kanbanové karty jsou umístěny na tabuli ručně, tak aby se zobrazil objem objednávek pro zaměstnance ve výrobě.

Manuální kanbanové tabule mají spoustu zásadních nevýhod!

Toto je souhrn jednoznačných zlepšení pro váš manuální Kanbanový proces:

 • Pomalý tok informací, protože kanbanové signály jsou přenášeny čistě manuálně z pracoviště spotřeby
 • Obtížné předávání Kanbanových informací na dlouhé vzdálenosti
 • Obtížné plánování pokud máte mnoho položek, které jsou vyráběny na jednom pracovišti
 • Náchylnost k chybám kvůli špatně založeným nebo ztraceným kanbanovým kartám
 • Nepřesné stanovení priorit jednotlivých položek kanbanu (co se má vyrábět jako další?)
 • Téměř žádné měřitelné informace pro optimalizaci procesů

E-Kanbanový systém IKS obsahuje elektronickou kanbanovou tabuli (kanbanový board)!

Tento inovativní kanbanový přehled umožňuje dynamické měnění priorit Kanbanových smyček dle skutečné situace vizualizované v reálném čase na uživatelské obrazovce. Pro zjednodušení vizualizace využíváme principu “Semaforu” a možnosti plánováni (minimálních) dávek pro spuštění na výrobním zařízení.

Naše elektronická Kanbanová Tabule umožňuje realizovat 100% tahové plánování procesů ve výrobě a montáži. Veškeré nezbytné kroky pro řízení výroby a Kanbanových procesů budou sníženy na minimum.

Ve finále jste si schopni nastavit velice jednoduchý a vysoce efektivní výrobní tahový proces.

Výroba Kanban s e-Kanban systémem IKS

Výhody e-kanban přehledu jsou:

 • Žádné manuálně hlídané kanbanové tabule a chybně založené karety
 • Je možné řídit stovky kanbanových smyček současně
 • Jednoduchý a transparentní náhled na všechny kanbanové objednávky a zásoby vybraných dodavatelských zdrojů a to vše v reálném čase
 • Automatické a dynamické stanovení priorit kanbanových objednávek
 • Rychlý přehled o kanbanové dostupnosti, takže operátoři vždy vědí co dalšího budou vyrábět
 • Náhled do svého kanbanového skladu bez potřeby opuštění pracoviště
 • Kanbanové karty se tisknou jen když jsou potřeba
 • Skenování kanbanů přímo prostřednictvím e-Kanbanového webu
 • Není potřeba prostoru pro uložení velké kanbanové tabule ani její obsluha
 • Alternativní vizualizace Heijunka zohledňující posloupnost výrobních přestaveb kanbanových položek – nejnovější vylepšení v IKS!

Nejvýznamnější výhodou je:

Náš inovativní webový e-Kanban přehled, který můžete globálně sdílet s externími dodavateli, zákazníky a logistickými centry.